Covid

СИНЕТБГ ЕООД стартира изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Проект и главна цел: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: СИНЕТБГ ЕООД

Обща стойност: 10000,00 лв., от които 8500,00 лв.
европейско и  1500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.07.2020 г.
Край: 06.10.2020 г.

www.eufunds.bg


e-mail: [email protected]

Copyright ® 2003 - 2020 sinetbg.com Начало | Услуги | Цени |