SINETBG е Интернет и телекомуникационна компания.
Ние предлагаме бизнес решения чрез оптика, LAN и Wireless както и изграждане и поддръжка на корпоративни web и mail сървъри.

Oсигуряваме web hosting, mail hosting, регистрация на домейн, доставка на компютърни системи, компоненти и мрежово оборудване, сервиз и поддръжка на компютърна техника, както и проектиране на мрежи и структурно окабеляване.

Също така компанията е специализирана в областта на телекомуникаци- онните и иновативни технологии, като дейността ни обхваща внос и дистрибуция на оборудване IPTV, VoIP, телефонни централи, point to point, point to multi point и др.

Предлагаме планиране и изграждане на телекомуникационни мрежи, администрацията на ИТ и телеком инфраструктура, разработка на билинг системи, CRM, data warehouse, provisioning, voice and video processing, изграждане на техническа инфраструктура – сървъри, мрежово оборудване и др. софтуер, хардуер, пряко свързан с дейността на телекомуникационните услуги.

Освен всичко изброено до тук, екипът ни е разработил решения, които предлагат на своите клиенти широк набор от интерактивни услуги и продукти, чрез които се опитваме да задоволим изключително голямото търсене на Българския пазар.
Основната задача на SINETBG е да задоволи нуждите на клиентите си, и постоянно да развива сегашните услуги, за да им предлага нови решения.

Адрес: София 1113
Ул. Фр. Жолио Кюри 20
офис 110

тел. 816 - 4442
тел. 816 - 4300

e-mail: [email protected]

Copyright ® 2003 - 2020 sinetbg.com Начало | За Нас | Услуги | Цени | Downloads